Powered by IBM

#

290

CyberSecurity

Trygga aktörer tar ansvar för ett tryggt internet.

#290CyberSecurity är ett samarbete där IBM och Unga Forskare med andra företag och organisationer i branschen besöker skolor i Sveriges 290 kommuner och sprider kunskap om ett säkert användande av internet. Start höstterminen 2019.

Vill du veta mer? Börja med att ta del av informationsmötet vi höll den 16 aug som finns inspelat. Hör av dig om du har en fråga, eller anmäl dig direkt.

Sweden R

Frequently Asked Questions

ansvar

Varför ska jag vara med i #290CyberSecurity?

Vi i branschen har ett ansvar för hur de produkter och tjänster vi levererar påverkar samhället -men ansvaret skapar också möjligheter. #290CyberSecurity ger en chans att synas i ett positivt sammanhang i sociala medier, hos föräldrar och kommande generationer. Dessutom bygger vi långsiktigt en kompetens vi är beroende av i framtidenför våra verksamheter.

resurser

Vilka resurser krävs från mitt företag?

Ni som företag bidrar med er tid. Själva skolbesöket är ungefär en timme långt. Räkna också med max två timmars förberedelse för att läsa igenom materialet och testa övningarna. IBM tillhandahåller kostnadsfritt material och en plattform för marknadsföring. IBM förmedlar också kontakten till skolor.

behov

Vilket behov finns?

Cyber Security passar in i läroplanen, men många lärare saknar kompetens inom området. Skolverket skriver: ”Lärare och annan skolpersonal ska arbeta förebyggande för att eleverna ska få en god studiemiljö. I det arbetet bör frågor om nätet och sociala medier ingå, eftersom dessa är en stor del av elevernas skolvardag och fritid.”

material

Vilket material ska användas?

IBM kommer att tillhandahålla tre utbildningskit, anpassade för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Materialet berör allt från enkel kryptering och lösenordshygien för de yngre till mer tekniskt avancerade förklaringar av vad Cyber Security innebär för de äldre. Målet är att på ett interaktivt sätt lära ut hur man agerar säkert på nätet samt att inspirera inom Cyber Security. Materialet kommer att vara förankrat i läroplanen och validerat med flera lärare.

barn

Hur får jag mer information om detta?

Lyssna på det inspelade informationsmötet från den 16:e augusti. Där berättar vi om upplägg och innehåll och vad som förväntas av dig som volontär. Det går självklart också bra att ta kontakt via mejl på susanna.salwen@se.ibm.com.

namnet

Varför namnet #290CyberSecurity?

För att vi tillsammans ska nå skolor i Sveriges 290 kommuner!